TRGOVAČKA DRUŠTVA

1. Zakon o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 152/11-pročišćeni tekst i 111/12)
2. Zakon o sudskom registru („Narodne novine“ broj 1/95, 57/96, 1/98 – Uredba, 30/99 – Uredba, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10 i 90/11)
3. Pravilnik o načinu upisa u sudski registar („Narodne novine“ broj 22/12)
4. Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08 i 125/11)

RAČUNOVODSTVO

5. Zakon o računovodstvu („Narodne novine“ broj 109/07)
6. Međunarodni računovodstveni standardi („Narodne novine“ broj 36/93, 47/95 i 65/96)
7. Opći porezni zakon („Narodne novine“ broj 147/08, 18/11, 78/12 i 136/12)
8. Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“ broj 108/12 i 144/12)
9. Zakon o porezu na dobit („Narodne novine“ broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10 i 22/12)
10. Pravilnik o porezu na dobit („Narodne novine“ broj 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12 i 146/12)
11. Zakon o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj 47/95, 106/96, 164/98, 105/99, 54/00, 73/00, 48/04, 82/04, 90/05, 76/07, 87/09, 94/09, 22/12 i 136/12),
12. Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj 149/09, 89/11, 29/12, 64/12 i 146/12),
13. Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12 i 144/12),
14. Pravilnik o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 146/09, 123/10, 137/11 i 61/12)
15. Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom („Narodne novine“ broj 133/12)
16. Pravilnik o fiskalizaciji u prometu gotovinom („Narodne novine“ broj 146/12)

KOMUNALNO GOSPODARSTVO I OSTALI PROPISI

92. Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12)
93. Zakon o koncesijama (“Narodne novine” broj 143/12)
94. Zakon o zaštiti osobnih podataka (“Narodne novine” broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12)
95. Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 28/2013)
96. Zakon o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 79/07, 125/07, 79/09, 89/09, 133/09, 78/12),
97. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11)
98. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12)
99. Zakon o zemljišnim knjigama („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10)
100. Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti („Narodne novine“ broj 152/08 i 61/11)
101. Zakon o prostornom uređenju i gradnji ( „Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12)
102. Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 152/08, 124/09, 49/11 i 25/13)