K.D. Čavle d.o.o., je trgovačko društvo u 100 %-tnom vlasništvu Općine Čavle. Osnovano je 2004. godine.


Osnovne djelatnosti K. D. Čavle su:

 • – održavanje zelenih površina i parkova,
 • – upravljanje i održavanje groblja na području Općine Čavle,
 • – održavanje vodolovki, upojnih bunara i kanala

Ostale djelatnosti su:

 • Reciklaža
 • Poslovanje nekretninama
 • Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
 • Djelatnosti objekata za kulturne priredbe
 • Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • Čišćenje svih vrsta objekata
 • Ostale poslovne djelatnosti, d. n.
 • naplata računa komunalne naknade, organiziranje sajmova, izložbi, kongresa i sl.
 • opskrba pitkom vodom
 • odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
 • opskrba plinom
 • opskrba toplinskom energijom
 • prijevoz putnika u javnom prijevozu
 • održavanje čistoće
 • odlaganje komunalnog otpada
 • održavanje nerazvrstanih cesta
 • tržnice na malo
 • obavljanje dimnjačarskih poslova
 • javna rasvjeta
 • inženjering, projektiranje, građenje i nadzor nad gradnjom
 • kupnja i prodaja roba i trgovačko posredovanje na domaćem i stranom tržištu
 • djelatnost pružanja kolodvorskih, otpremničkih i agencijskih usluga u cestovnom prometu
 • računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
 • pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka
 • usluge smještaja
 • održavanje i upravljanje stambenim zgradama
 • tržnice na veliko
 • organizacija i naplata usluge parkiranja
 • javna garaža
 • usluge interneta
 • organizacija kulturnih priredbi u zatvorenim i otvorenim prostorima