Osnovne djelatnosti K. D. Čavle su

 • – održavanje zelenih površina i parkova,
 • – upravljanje i održavanje groblja na području Općine Čavle,
 • – održavanje vodolovki, upojnih bunara i kanala

Ostale djelatnosti su:

  • Reciklaža
  • Poslovanje nekretninama
  • Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
  • Djelatnosti objekata za kulturne priredbe
  • Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
  • Čišćenje svih vrsta objekata
  • Ostale poslovne djelatnosti, d. n.
  • naplata računa komunalne naknade, organiziranje sajmova, izložbi, kongresa i sl.
  • opskrba pitkom vodom
  • odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
  • opskrba plinom
  • opskrba toplinskom energijom
  • prijevoz putnika u javnom prijevozu
  • održavanje čistoće
  • odlaganje komunalnog otpada
  • održavanje nerazvrstanih cesta
  • tržnice na malo
  • obavljanje dimnjačarskih poslova
  • javna rasvjeta
  • inženjering, projektiranje, građenje i nadzor nad gradnjom
  • kupnja i prodaja roba i trgovačko posredovanje na domaćem i stranom tržištu
  • djelatnost pružanja kolodvorskih, otpremničkih i agencijskih usluga u cestovnom prometu
  • računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
  • pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka
  • usluge smještaja
  • održavanje i upravljanje stambenim zgradama
  • tržnice na veliko
  • organizacija i naplata usluge parkiranja
  • javna garaža
  • usluge interneta
  • organizacija kulturnih priredbi u zatvorenim i otvorenim prostorima