Novosti

Obavijest o provođenju mjera zaštite

——————————————————————————————————————–

Od 01.01.2020.g., K. D. Čavle d.o.o. nudi mogućnost slanja računa godišnje grobne naknade na e-mail.

Sve što je potrebno je preuzeti obrazac, ispuniti, te poslati na e-mail kd.cavle.uprava@gmail.com.