Parkovi i zelene površine

 • Čavle – Centar – Park na uglu ulica Čavja – Šušnjevac
 • Čavle – Centar – PARKING IZA BENZINSKE STANICE
 • Čavle – Centar – VAZE ISPRED DOMA KULTURE
 • Čavle – Centar – OKOLIŠ ČEBUHAROVE KUĆE
 • Čavle – Centar – OKOLIŠ ZDRAVSTVENE STANICE
 • Čavle – Centar – JAMA PARKINGA – Iza voćarne
 • Čavle – OTOCI KOD DJEČJEG VRTIĆA “ČAVLIĆ”
 • Čavle – Centar – CESTOVNI OTOCI KOD KEMETALA
 • Čavle – Žeželovo selo – KOD HRASTA
 • Čavle – OKOLIŠ AUTOBUSNE STANICE FILON (iza škole)
 • Cernik – OKOLIŠ CRKVE SV. BARTOLA
 • Cernik – ČITAONICA
 • Cernik – TRAVNJAK BOKI
 • Cernik – OKOLIŠ AUTOBUSNE STANICE “POD VRH”
 • Cernik – OKOLIŠ B. K. CERNIK
 • Cernik – MOST
 • Cestovni otoci – ČVOR ČAVLE (Srića)
 • Cernik – Park šuma groblja Cernik – JUG
 • Cernik – PARK ŠUMA IZA MRTVAČNICE
 • Cernik – Park šuna groblja Cernik – SJEVER
 • Cernik – Park šuma groblja Cernik – ISTOK
 • Bajčevo selo – Autobusna stanica + otoci
 • Buzdohanj – SPOMENIK
 • B. K. HRASTENICA
 • PUT MLIKARICE
 • Stepenice za Bajčevo selo + raslinje uz cestu
 • Mavrinci – OTOK BAJTA
 • Mavrinci – SPORTSKA DVORANA “MAVRINCI”
 • Mavrinci – RAVAN
 • Mavrinci – KAPELICA I SPOMENIK
 • Mavrinci – REŠETAROVO
 • Mavrinci – VELA ŠTERNA
 • Krenovac – PROMETNI OTOK
 • Krenovac – SPOMENIK
 • Frlani – OTOK
 • Majer – OTOK
 • Grad Grobnik – OKOLIŠ CRKVE I ŠKOLE
 • Grad Grobnik – Plovanija – STAZE, STEPENICE I KANAL
 • Grad Grobnik – OKOLIŠ KULE I KAŠTELA
 • Grad Grobnik – PLACA
 • Grad Grobnik – Parking
 • Grad Grobnik – AUTOBUSNA STANICA
 • Grad Grobnik – GROBLJE G.G. – SV. TROJICA
 • Grad Grobnik – KAPELICA SV. TROJICA
 • Grad Grobnik – KAPELICA SV. KRIŽ
 • Grad Grobnik – OKRUGLA KULA
 • Soboli – SPOMENIK
 • Kamenjak – ŠTERNA
 • Lukeži – DRASTIN, UŠĆE SUŠICE NA BRODU
 • Hrastenica – KALINA, šterna sa lokvom

Nerazvrstane ceste

 • Pravac – ŽUBROVO SELO – ŽEŽELOVO SELO
 • Pravac – ZEBIĆ
 • Pravac – ŽEŽELOVO SELO – CERNIK
 • Pravac – BOKI
 • Pravac – SRIĆINSKO SELO – BONDEJ
 • Pravac – MAVRINCI – ČAVLE – BUZDOHANJ
 • Pravac – BUZDOHANJ – GROBLJE CERNIK
 • Pravac – BOKI – GROBLJE CERNIK
 • Pravac – HRASTENICA – GLAVNA CESTA
 • Pravac – KEMETAL – TRAVNJAK BOKI
 • Pravac – VRTIĆ – TERA – OPĆINA
 • Pravac – ČAVLE – LIŠĆEVICA – SOBOLI (glavna cesta)
 • Pravac – KAPELICA PODRVANJ – OTOK MAJER
 • Pravac – BAJCI – B. K. BAJCI
 • Pravac – FILON – JEZERO (glavna cesta)
 • Pravac – PUT ZA PLINSKU STANICU
 • Pravac – PRILAZ N. N. MAVRINCI
 • Pravac – MAVRINCI – GORICA
 • Pravac – BONDEJ – CIPICA
 • Pravac – PRILAZ STADIONU I PLATO IZA MEHANE
 • Pravac – FUĆAK – LAKIRNICA SANDI
 • Pravac – GRAD GROBNIK – BRAJDE
 • Pravac – GRAD GROBNIK – MIKEJI – LUKEŽI
 • Pravac – JEZERO – PODHUM
 • Pravac – JEZERO – ZASTENICE
 • Pravac – MRTVAČKI PUT
 • Pravac – ŠKARONI
 • Pravac – OTOK DJEČJI VRTIĆ – B. KLEPAC
 • Pravac – SOBOLI – naselje
 • Pravac – KRENOVAC – naselje kapelica PODRVANJ
 • Pravac – KAFFE BAR “TREND” – BUFFET “POMORAC”
 • Pravac – METRO – glavna cesta
 • Pravac – HALOVAC, Kaffe bar “Remi” do eko otoka

Dječja igrališta

 • Dječje igralište ŽEŽELOVO SELO
 • Dječje igralište HRASTENICA
 • Dječje igralište B. K. CERNIK
 • Dječje igralište CERNIK
 • Dječje igralište CIPICA
 • Dječje igralište BAJTA
 • Dječje igralište PLACA
 • Dječje igralište MAVRINCI Novo Naselje Mavrinci – Baćina
 • Dječje igralište ZASTENICE
 • Dječje igralište HALOVAC

Autobusne čekaonice

 • Čavle – centar (kod spomenika)
 • Čavle – Filon (iznad O.Š. Čavle)
 • Čavle – vrh Čavli (Bajčevo selo)
 • Cernik – kod mosta
 • Cernik – kod Čitaonice
 • Mavrinci – Novo Naselje (okretište)
 • Podrvanj – kod spomenika
 • Podrvanj – na Majeru
 • Jezero – kod Vlačine
 • Grad Grobnik – centar (kod trafostanice)
 • Grad Grobnik – Mikeji