• Parkovi i zelene površine

  • Čavle – Centar – Park na uglu ulica Čavja – Šušnjevac
  • Čavle – Centar – PARKING IZA BENZINSKE STANICE
  • Čavle – Centar – VAZE ISPRED DOMA KULTURE
  • Čavle – Centar – OKOLIŠ ČEBUHAROVE KUĆE
  • Čavle – Centar – OKOLIŠ ZDRAVSTVENE STANICE
  • Čavle – Centar – JAMA PARKINGA – Iza voćarne
  • Čavle – OTOCI KOD DJEČJEG VRTIĆA “ČAVLIĆ”
  • Čavle – Centar – CESTOVNI OTOCI KOD KEMETALA
  • Čavle – Žeželovo selo – KOD HRASTA
  • Čavle – OKOLIŠ AUTOBUSNE STANICE FILON (iza škole)
  • Cernik – OKOLIŠ CRKVE SV. BARTOLA
  • Cernik – ČITAONICA
  • Cernik – TRAVNJAK BOKI
  • Cernik – OKOLIŠ AUTOBUSNE STANICE “POD VRH”
  • Cernik – OKOLIŠ B. K. CERNIK
  • Cernik – MOST
  • Cestovni otoci – ČVOR ČAVLE (Srića)
  • Cernik – Park šuma groblja Cernik – JUG
  • Cernik – PARK ŠUMA IZA MRTVAČNICE
  • Cernik – Park šuna groblja Cernik – SJEVER
  • Cernik – Park šuma groblja Cernik – ISTOK
  • Bajčevo selo – Autobusna stanica + otoci
  • Buzdohanj – SPOMENIK
  • B. K. HRASTENICA
  • PUT MLIKARICE
  • Stepenice za Bajčevo selo + raslinje uz cestu
  • Mavrinci – OTOK BAJTA
  • Mavrinci – SPORTSKA DVORANA “MAVRINCI”
  • Mavrinci – RAVAN
  • Mavrinci – KAPELICA I SPOMENIK
  • Mavrinci – REŠETAROVO
  • Mavrinci – VELA ŠTERNA
  • Krenovac – PROMETNI OTOK
  • Krenovac – SPOMENIK
  • Frlani – OTOK
  • Majer – OTOK
  • Grad Grobnik – OKOLIŠ CRKVE I ŠKOLE
  • Grad Grobnik – Plovanija – STAZE, STEPENICE I KANAL
  • Grad Grobnik – OKOLIŠ KULE I KAŠTELA
  • Grad Grobnik – PLACA
  • Grad Grobnik – Parking
  • Grad Grobnik – AUTOBUSNA STANICA
  • Grad Grobnik – GROBLJE G.G. – SV. TROJICA
  • Grad Grobnik – KAPELICA SV. TROJICA
  • Grad Grobnik – KAPELICA SV. KRIŽ
  • Grad Grobnik – OKRUGLA KULA
  • Soboli – SPOMENIK
  • Kamenjak – ŠTERNA
  • Lukeži – DRASTIN, UŠĆE SUŠICE NA BRODU
  • Hrastenica – KALINA, šterna sa lokvom
 • Nerazvrstane ceste

  • Pravac – ŽUBROVO SELO – ŽEŽELOVO SELO
  • Pravac – ZEBIĆ
  • Pravac – ŽEŽELOVO SELO – CERNIK
  • Pravac – BOKI
  • Pravac – SRIĆINSKO SELO – BONDEJ
  • Pravac – MAVRINCI – ČAVLE – BUZDOHANJ
  • Pravac – BUZDOHANJ – GROBLJE CERNIK
  • Pravac – BOKI – GROBLJE CERNIK
  • Pravac – HRASTENICA – GLAVNA CESTA
  • Pravac – KEMETAL – TRAVNJAK BOKI
  • Pravac – VRTIĆ – TERA – OPĆINA
  • Pravac – ČAVLE – LIŠĆEVICA – SOBOLI (glavna cesta)
  • Pravac – KAPELICA PODRVANJ – OTOK MAJER
  • Pravac – BAJCI – B. K. BAJCI
  • Pravac – FILON – JEZERO (glavna cesta)
  • Pravac – PUT ZA PLINSKU STANICU
  • Pravac – PRILAZ N. N. MAVRINCI
  • Pravac – MAVRINCI – GORICA
  • Pravac – BONDEJ – CIPICA
  • Pravac – PRILAZ STADIONU I PLATO IZA MEHANE
  • Pravac – FUĆAK – LAKIRNICA SANDI
  • Pravac – GRAD GROBNIK – BRAJDE
  • Pravac – GRAD GROBNIK – MIKEJI – LUKEŽI
  • Pravac – JEZERO – PODHUM
  • Pravac – JEZERO – ZASTENICE
  • Pravac – MRTVAČKI PUT
  • Pravac – ŠKARONI
  • Pravac – OTOK DJEČJI VRTIĆ – B. KLEPAC
  • Pravac – SOBOLI – naselje
  • Pravac – KRENOVAC – naselje kapelica PODRVANJ
  • Pravac – KAFFE BAR “TREND” – BUFFET “POMORAC”
  • Pravac – METRO – glavna cesta
  • Pravac – HALOVAC, Kaffe bar “Remi” do eko otoka

  Dječja igrališta

  • Dječje igralište ŽEŽELOVO SELO
  • Dječje igralište HRASTENICA
  • Dječje igralište B. K. CERNIK
  • Dječje igralište CERNIK
  • Dječje igralište CIPICA
  • Dječje igralište BAJTA
  • Dječje igralište PLACA
  • Dječje igralište MAVRINCI Novo Naselje Mavrinci – Baćina
  • Dječje igralište ZASTENICE
  • Dječje igralište HALOVAC

  Autobusne čekaonice

  • Čavle – centar (kod spomenika)
  • Čavle – Filon (iznad O.Š. Čavle)
  • Čavle – vrh Čavli (Bajčevo selo)
  • Cernik – kod mosta
  • Cernik – kod Čitaonice
  • Mavrinci – Novo Naselje (okretište)
  • Podrvanj – kod spomenika
  • Podrvanj – na Majeru
  • Jezero – kod Vlačine
  • Grad Grobnik – centar (kod trafostanice)
  • Grad Grobnik – Mikeji