O tvrtci

Komunalno društvo Čavle, društvo s ograničenom odgovornošću za pružanje komunalnih i drugih usluga
Skraćeni naziv:
Komunalno društvo Čavle d.o.o.

OIB 59280967177

Sjedište:
51219 Čavle, Krenovac 2
Telefon: +385 51 545 313
e-mail: kd.cavle.uprava@gmail.com

Registar:
Trgovački sud u Rijeci Tt-11/3195-7
Temeljni kapital:
200.000,00 kn

UPRAVA DRUŠTVA

Uprava Društva sastoji se od jednog člana, i to:

Dario Švrljuga, struč. spec. ing. sec..

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor Društva sastoji se od 3 (tri) člana, i to u sastavu
Mirko Vukelić, predsjednik
Aljoša Žeželić, član
Maja Vukelić, član

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Skupština Društva

– Duško Mičetić, predsjednik Skupštine
– Dejan Ljubobratović
– Nebojša Jelača
– Rajna Broznić
– Marko Žuvić