Sukladno članku 3 Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave od 06. veljače 2023.g., K.D. Čavle d.o.o., provodi postupak jednostavne nabave za:

NABAVU POGREBNE OPREME

Krajnji rok za dostavu ponuda je 21.02.2024. u 10,00 sati bez obzira na način dostave ponuda.

Poziv za dostavu i troškovnik možete preuzeti u nastavku.

Uprava K.D. Čavle d.o.o.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..