Sukladno članku 3 Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave od 26. lipnja 2017.h., K.D. Čavle d.o.o., provodi postupak jednostavne nabave za:

NABAVU VIJENACA I CVJETNIH ARANŽMANA

Krajnji rok za dostavu ponuda je 05.03.2021. u 10,00 sati bez obzira na način dostave ponuda.

Upute ponuditeljima za izradu ponude možete preuzeti ovdje.

Uprava K. D. Čavle d.o.o.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………