• Zakon o grobljima („Narodne novine“ broj 19/98 i 50/12),
  • Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja prijenosa, pogreba i iskopavanja umrlih osoba („Narodne novine“ broj 23/94)
  • Pravilnik o vođenju grobnog očevidnika i registru umrlih osoba („Narodne novine“ broj 143/98)
  • Pravilnik o grobljima („Narodne novine“ broj 99/02)
  • Odluka o grobljima Općine Čavle (SN PGŽ 28/06, 50/06, 4/11)
  • Pravilnik o ponašanju na grobljima Općine Čavle
  • Ugovor o upravljanju grobljima.pdf