K. D. Čavle održava javne zelene površine i parkove, nerazvrstane ceste, autobusne čekaonice te dječja igrališta na području Općine Čavle od 2005.g.