Sukladno članku 3 Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave od 26. lipnja 2017.g., K.D. Čavle d.o.o., provodi postupak jednostavne nabave za:

NABAVU VIJENACA I CVJETNIH ARANŽMANA

za 2022. godinu

Krajnji rok za dostavu ponuda je 10.03.2022. u 10,00 sati, bez obzira na način dostave.

Poziv za dostavu i troškovnik možete preuzeti u nastavku

Uprava K.D. Čavle d.o.o.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

K. D. Čavle d.o.o., donosi:

I. IZMJENE I DOPUNE POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA ZA

NABAVU POGREBNE OPREME

Izmjene i dopune možete preuzeti u nastavku

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sukladno članku 3 Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave od 26. lipnja 2017.h., K.D. Čavle d.o.o., provodi postupak jednostavne nabave za:

NABAVU POGREBNE OPREME

temeljem Okvirnog sporazuma u trajanju od 2 (dvije) godine.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 21.02.2022. u 10,00 sati bez obzira na način dostave ponuda.

Poziv za dostavu sa svima materijalima možete preuzeti u nastavku.

Uprava K. D. Čavle d.o.o.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………